Blockchain ve Siber Güvenlik | 23 Ağustos

#Blockchain ve Siber Güvenlik | 23 Ağustos

Etkinlik Açıklaması

📢 23 Ağustos’ta online gerçekleştireceğimiz "Blockchain ve Siber Güvenlik” eğitiminde sizlerle buluşuyoruz. Eğitimimizde Ağ ve Güvenlik Uzmanı Mücahid Bolat, blockchain teknolojisinin siber güvenlik alanında nasıl kullanılabileceğinden ve potansiyel etkilerinden bahsedecek. Bu alana ilgi duyan herkesi eğitimimize bekliyoruz!

Zoom Linki👉https://zoom.us/j/96301289559

"Bu etkinlik, eğitim, söyleşi ya da yayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veri Laboratuvarı birimi iş birliği ve desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin muhafazasının tamamıyla muhafaza/yüklenenici/uygulayıcı birimde olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Veri Laboratuvarı'nın anlatımı yansıtmamaktadır."

Bu aydınlatma, kişisel verilerin Laboratuvarı tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, sınırlandırılmasına ve silinmesine ilişkin süreçler hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak listeleyen 6698 sayılı Kanun kapsamında, Veri Laboratuvarı 'Veri Sorumlusu'na sahip olup bu açıklamaları belgelendirmeyi getirmek için izin vermemektedir. kişisel risk; internet sitesi, sosyal medyalar, buluşma ve SMS gibi kanallardan; Sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Veri Laboratuvarı ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel bölümleriz işbu Kanun çerçevesi Veri Laboratuvarı tarafından muhafaza görüntüleme, vermiş olduğunuz onay kapsamında işlenecektir. Onayı vermeniz içinde, bu kişisel denetimiz kurumunun tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimlerini gerçekleştirme, yoğun bilgi toplama ve yönlendirme amaçlarıyla tarafımızca içeriğidir. Veri sorumlusu sıfatıyla Veri Laboratuvarı olarak; 1. Kişisel verilerin korunmasındaki kanuni ilkelere uymayı,2. Kişisel ve özel sözleşmeler kişisel ilkelerde açık rıza almayı,3. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak korunmasını ve erişilmesini önleme ve kişisel verilerin saklanmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemlerini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almayı sürdürmeye çalışıyoruz. Toplanan bilgileri toplamak ve yürütmek amacıyla tarafımızca korunur. Veri sorumlusu sıfatıyla Veri Laboratuvarı olarak; 1. Kişisel verilerin korunmasındaki kanuni ilkelere uymayı,2. Kişisel ve özel sözleşmeler kişisel ilkelerde açık rıza almayı,3. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak korunmasını ve erişilmesini önleme ve kişisel verilerin saklanmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemlerini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almayı sürdürmeye çalışıyoruz. Toplanan bilgileri toplamak ve yürütmek amacıyla tarafımızca korunur. Veri sorumlusu sıfatıyla Veri Laboratuvarı olarak; 1. Kişisel verilerin korunmasındaki kanuni ilkelere uymayı,2. Kişisel ve özel sözleşmeler kişisel ilkelerde açık rıza almayı,3. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak korunmasını ve erişilmesini önleme ve kişisel verilerin saklanmasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik önlemlerini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik ve idari önlemleri almayı sürdürmeye çalışıyoruz.