MESAFELİ SATIŞ POLİTİKALARI VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3'üncü maddesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca, web3tech.me  (KRİPTOETKİNLİK.COM ) ile ilgili tanıtıcı bilgilerin tümü, sitemizin “Hakkımızda” başlıklı bölümünde ve ayrıca Ön Bilgilendirme Metni İLE Kullanıcı Sözleşmesinde güncel şekilde yer almaktadır. KRİPTOETKİNLİK.COM  olarak hedefimiz; etkinlik oluşturmanızı ve/veya katılmayı düşündüğünüz etkinliğin biletini en kısa sürede, en kolay ve avantajlı şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı ve Satış Sözleşmemizi, sizi memnun kılacak ve KRİPTOETKİNLİK.COM 'daki etkinlik oluşturma ve etkinlik bileti satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde hazırladık. Önemle belirtiriz ki, internet sitesinden yapılan satışlar, mesafeli satış düzenlemelerine bağlı olup, taraflar arasındaki sözleşme şartları mesafeli satış sözleşmesindeki kurallar dahilinde belirlenmektedir. Şirketimiz, sözleşmenin kurulmasından önce, satış sözleşmesi hükümlerini ve de ön bilgilendirme metnini mevzuat hükümleri doğrultusunda sizler ile paylaştığından, siparişinizi onaylamadan ve bilet satın almadan önce Satış Sözleşmesini okumanızı tavsiye ederiz. Satış Politikası ve Sözleşmemiz, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Siparişinizi onaylayarak ve web sitemizden veya mobil uygulama yazılımı üzerinden bilet alım işlemlerini gerçekleştirerek, Ön Bilgilendirme Metnini, Kullanım Koşullarını, Satış Politikası ve Sözleşme hükümlerini ve Gizlilik Beyanını okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriklerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası ve sözleşme hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikayetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet alım işlemi gerçekleştirmeden ve siparişinizi onaylamadan önce, bizimle sitemizde belirtilen iletişim kanalları üzerinden iletişime geçmenizi öneririz. Sitemizden bilet satın alarak ve siparişinizi onaylayarak, tarafınıza önceden iletilen işbu Sözleşme hükümlerine bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılacağınızı önemle vurgularız. Dolayısı ile sitemizden bilet satın aldığınızda, etkinlik biletleri ile ilgili tüm sürece, prosedürlere ve işlemlere aşağıda yer alan Sözleşme hükümlerinin aynen uygulanacağını önemle belirtiriz.

Bilet satın alma işlemi ayrıca; etkinlik için uygulanacağı açıklanan ve duyurulan özel hüküm ve koşulları, Etkinlik organizatörünün belirlediği ve açıkladığı ve/veya etkinliğin açıklanan diğer tüm hüküm ve koşullarını, etkinlik organizatörü tarafından açıklanmış ise etkinlik mekan hüküm ve koşullarını (giriş koşulları dahil) da kapsamaktadır. Dolayısı ile, bilet satın alma işlemini yapmak suretiyle, etkinlik için belirlenen ve duyurulan tüm hüküm ve koşullara ve Sözleşme hükümlerine aynen riayet edeceğinizi kabul etmiş olmaktasınız. Şayet, etkinliğin belirlenen ve açıklanan hüküm ve koşullarından herhangi birini kabul etmiyorsanız veya bu koşullardan herhangi birine riayet edemiyorsanız ve/veya edemeyeceksiniz, bilet satın alma işlemini yapmamalısınız. Aksi durumda, bilet satın almış olsanız dahi etkinlik mekanına ve/veya etkinliğe alınmamanızdan ya da etkinlik mekanından çıkarılmanızdan dolayı Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere Şirketimizin herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını önemle belirtiriz. Ayrıca, Ön Bilgilendirme Metni ile de önceden bilgilendirildiğiniz gibi, siparişinizi onaylayarak; bileti satın almadan önce; firmamız ile ilgili gerekli tüm bilgileri ve iletişim adreslerini, satın aldığınız bilete ve hizmete ilişkin tüm özellikleri ve ayrıca tüm vergiler dahil toplam bilet/hizmet fiyatını ve varsa tüm ek masrafları, Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgileri ve şikayetlere ilişkin sözleşmede düzenlenen çözüm yöntemlerini, uyuşmazlık konusunda başvurularınızı Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğinize dair sözleşmesel bilgileri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesine istinaden cayma hakkınızın olmadığını ve neticeten sözleşmede düzenlenen tüm hükümleri bildiğinizi yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Siparişlerinizi onaylamadan ve bileti satın almadan önce, mevzuat kapsamında gerekli ön bilgilendirme yükümünün yerine getirilerek sizlerin bilgilendirildiğini, sizlerden onayınız kapsamında, yazılı şekilde ön bilgilendirme onayı alındığını ve ön bilgilendirme onayının işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu da ayrıca ve önemle vurgularız. İlaveten, işbu sözleşme ve ön onayınız ile bilet satın alma siparişinizin onaylanması durumunda ödeme yükümlülüğü altına gireceğiniz konusunda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirildiğinizi de önemle bilmenizi isteriz.

 

TANIMLAR

Kriptoetkinlik.com : Kriptoetkinlik.com  ait etkinlik yönetimi, topluluk yönetimi ve sosyal platform sisteminin adını ifade eder.

Platform: Kriptoetkinlik.com ’nın etkinlik katılımcıları, bilet alanlar ve etkinlik yayınlayanlar için kullanılan mobil uygulamaları, internet sitesini ve diğer tüm platformlarını ifade eder.

Kriptoetkinlik.com  App: Kriptoetkinlik.com ’nın halihazırda kullanmakta olduğu ve ileride kullanmaya başlayacağı tüm bilet satış, tahsilat, hesap yönetim, topluluk yönetimi ve platformlarını ifade eder.

Fikirler: Kriptoetkinlik.com  tarafından kurulacak Bireysel ve Kurumsal Etkinlik planlaması amacıyla Kriptoetkinlik.com  tarafından geliştirilen ve daha sonra geliştirilecek kavram ve fikirleri ifade eder.

Satış Ağı: Kriptoetkinlik.com ’ya ait hali hazırda mevcut ve daha sonra eklenecek Perakende, Çağrı Merkezi , İnternet, Grup Satış ve bunun benzeri satış ve dağıtım kanallarından oluşan ağı ifade eder.

Bilet: Platform tarafından üretilen ve uygulama içi, kısa mesaj, e-posta eki(PDF), ve farklı olarak genişletilebilecek yöntemlerle kullanıcılara gönderilen, kontrol amaçlı kullanılan dijital kodu veya etkinlik mekanında bilet satın alan kullanıcılara dağıtılacak olan fişleri ifade eder.

Kullanıcı: İşbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan tüm etkinlikler için ticari amaç gütmeden tamamen şahsi kullanım için Kriptoetkinlik.com ’ya üyelik gerçekleştirerek, ücretsiz etkinlikler veya ücretli etkinlikler için bilet almaya istekli ve bilet alan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Etkinlik Organizatörü : Kriptoetkinlik.com  Platformlarında (mobile ve web) üyelik gerçekleştirerek etkinlik yayınlayan tüzel veya gerçek kişileri ifade eder.

Etkinlik: Müşteri tarafından T.C. kanunlarına uygun olarak düzenlenecek olan her türlü kültürel, sportif ve eğitim amaçlı, sergi, konferans, kongre, konser, eğitim, toplantı, fuar gibi ve bunlarla sınırlı kalmayan tüm etkinlikleri ifade eder.

Kişisel Veri: Kullanıcı ve etkinlik organizatörünün gerçekleştirdikleri bilet alma ve üyelik işlemleri sırasında vermiş oldukları kişisel bilgileri ifade eder. Ayrıca Kullanıcı ve etkinlik organizatörünün düzenleyeceği etkinlikler için kayıt aşamasında ekleyeceği özel sorularla elde edilen kullanıcı verilerini ifade eder.

Etkinlik Mekanı: Kullanıcı tarafından düzenlenecek olan Etkinliğin gerçekleştirileceği mekanı ifade eder.

Etkinlik Gişesi: Etkinliklerin yapılacağı mekanda satış yapmak üzere çalıştırılan merkez gişeleri ifade eder.

Havuz Hesap: Kriptoetkinlik.com  tarafından, anlaşmalı banka nezdinde bilet satışından elde edilen meblağların tutulduğu havuz hesaptır.

İşlem Bedeli: Tüketicilerin Kriptoetkinlik.com  sistemini kullanmaları dolayısı ile bilet satın alma sırasında ödeme aracısı tarafından bilet bedelinden tahsil edilecek olan bedeli ifade eder.

 

SÖZLEŞMENİN AMACI SATIŞ PLATFORMU VE ÜYELİK

Kriptoetkinlik.com , Türkiye’de bireysel etkinlikler, spor aktiviteleri, konserler, iş toplantıları, kongreler, konferanslar, fuarlar, sinema gösterimi ve diğer etkinlikler düzenleyen kişiler ve kurumlar için çevirim içi etkinlik oluşturma, topluluk yönetimi, bilet satış platformu oluşturmuş ve bilet satışına aracılık hizmeti sağlayan bir platformdur. Etkinlik organizatörü ve kullanıcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları Türkiye Cumhuriyeti yasalarının izin vermiş olduğu çerçevede bireysel, online, ofline, dış mekan, kültürel, sportif, eğitim, iş,finans, fuar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenleyen, kolaylaştıran ve organize eden gerçek veya tüzel kişidir. İşbu Sözleşme’nin konusu, etkinlik organizatörünün etkinlik oluşturması ücretsiz etkinlikler yaratması veya düzenleyeceği Etkinliklerin bilet satışı amacıyla Kriptoetkinlik.com ’nın Satış Ağı’ından yararlanması, kullanıcıların Kriptoetkinlik.com  platformunu kullanarak ücretsiz etkinliklere katılması, ücretli etkinlikler için bilet alma ve dağıtım hizmetlerinden yararlanma şartlarını ve hem kullanıcı hem de etkinlik organizatörünün platformun tüm noktasındaki kullanımlarının belirli çerçevelere göre düzenlenmesini sağlamaktır.

KRİPTOETKİNLİK.COM , Satış Platformu’nun sahibi ve işleteni olup, ana faaliyet konusu olarak Satış Platformu üzerinden konser, tiyatro, sinema, dans gösterisi, opera, stand-up, festival, yarışma, sportif organizasyon, müze ve ören yerleri, sergiler,Finansal etkinlikler, Blockchain,kripto, kültür ve eğlence merkezleri ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunlar gibi sanatsal, kültürel, sportif ve diğer her türlü etkinliklerin (kısaca “Etkinlik” ya da “Etkinlikler”) giriş biletlerinin satışına aracılık yapmakla birlikte bu ana faaliyet konusu ile ilişkili diğer ürün ve hizmetleri Satış Platformu üzerinden Kullanıcılara sunmaktadır.

 

Üyelik

KRİPTOETKİNLİK.COM , Satış Platformu’nda bulunan bilet ve hizmetlerin satış veya sunumuna erişim için platforma üye olmak zorunludur. Platforma üyelik herhangi bir ücrete tabi değildir. Kullanıcı, üyelik için Platform’a kaydolarak kendisi tarafından belirlenecek bir şifreye sahip olur. Ayrıca Satış Platformu’na kayıt sırasında kullanılmış olan ad soyad, e-posta adresi ve telefon numarası, Kullanıcı’ya özeldir ve bu e-posta adresi ve telefon numarası ile ancak tek bir üyelik oluşturulabilir. Kullanıcı tarafından belirlenen şifre, sadece Kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı ve/veya etkinlik organizatörü hesabının şifresini, internet sitemizin ana sayfasında bulunan "Giriş Yap" linkinden, hesabına giriş yaparak "Şifre Güncelle" bölümünden değiştirebilir. Kullanıcı, istediği zaman şifresini değiştirme hakkına sahiptir. Şifrenin seçimi ve gizli tutulması ve korunması Kullanıcının kendi sorumluluğundadır. KRİPTOETKİNLİK.COM , şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek problemlerden asla sorumlu olmayacaktır. Kullanıcının Satış Platformu üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt esnasında girdiği e-posta adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

Şifrenin unutulması halinde üye girişi sayfasındaki “Şifremi unuttum” linkine tıklamanız yeterlidir. Şifreniz, kayıtlı e-posta adresinize gönderilecektir. E-postanızın ulaşıp ulaşmadığından emin olmak için, lütfen "gereksiz postalar" kutusunu da kontrol etmeyi unutmayın.

 

Üyelik İptali

Kullanıcı, dilediği zaman Satış Platformu’ndaki üyeliğini sona erdirebilir. Üyelik sonlandırmak için KRİPTOETKİNLİK.COM  tarafından belirlenecek özel koşulların sağlanması gerekmektedir. Üyeliğin sonlandırılması için kullanıcı/etkinlik organizatörünün aktif Kriptoetkinlik.com sının bulunmaması ve en son etkinlik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş olması gerekmektedir. KRİPTOETKİNLİK.COM  üyeliğin sonlandırılması için başka özel koşulların sağlanmasını talep edebilir ve bu koşulları değiştirebilir. KRİPTOETKİNLİK.COM , hiçbir sebep beyan etmeden istediği Kullanıcının üyeliğini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

Kullanıcılar ve Etkinlik Organizatörü:

Kullanıcılar ve Etkinlik Organizatörü, Satış Platformu’nda sunulan hizmetlerden (KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın takdirine göre, belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlanarak veya herhangi bir şekilde Satış Platformu’na erişim sağlayarak Türk Medeni Kanunu’na göre ergin (on sekiz yaşını doldurmuş) ve tam ehliyetli (küçük veya kısıtlı olmayan) olduklarını, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ederek onayladıklarını kabul etmişlerdir.

Kullanıcılar, Satış Platformu üzerinden kullanıcı bilgileri formuna bilgi girişi yaparken, istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurmakla yükümlüdür. Kullanıcılar bu formla aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt ederler. Verilen bilgilerin hatalı ya da üçüncü kişilere ait bilgiler olması halinde doğacak sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir.

Üyeliksiz olarak bilet almak isteyen Kullanıcılar, işbu kullanım koşullarındaki şartlara uygun olarak, 18 yaşını doldurduklarını, ergin ve tam ehliyetli olduklarını, vesayet altında olmadıklarını / vasilerinin izni ile bilet satın alım işlemi yaptıklarını kabul ve taahhüt etmektedirler. Satış Platformu yahut KRİPTOETKİNLİK.COM , bu beyan ve taahhüdün doğru olmaması yahut kötüye kullanımlar nedeni ile hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu koşullara uyulmaması veya ilgili Etkinlik Organizatörü’nün/Etkinliğin kuralları nedeni ile etkinliğe giriş sağlayamayan Kullanıcılar, KRİPTOETKİNLİK.COM 'ya karşı talep yöneltemez, KRİPTOETKİNLİK.COM 'yı hukuken sorumlu kılamazlar.

18 yaşından küçük olan veya Kanun’a göre kısıtlı olan/vesayet altında olan kişilerin, yasal veli veyahut vasileri, küçüğün, Satış Platformu’na üye olmasını ya da Satış Platformu’nu kullanmasını gözetmek ve kontrol etmekle, gerekli gördükleri hallerde küçüğün üye olmasına ya da Satış Platformu’nu kullanmasına engel olmak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Küçük veya kısıtlı kişiye bakmak ve bu kişiyi gözetmekle yükümlü olan veli veya vasinin, bu konuda herhangi bir önlem almaması ya da kendi rızası ile küçük veya kısıtlının Satış Platformu’na üye olması ya da üyeliksiz kullanmasına izin vermesi halinde, doğabilecek her türlü sorumluluk kendisine bakmak ve kendisini gözetmekle yükümlü olan veli yahut vasiye aittir.

 

ETKİNLİK BİLETİ ALIM/ SATIMI İLE İLGİLİ ŞART VE KOŞULLAR/ SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

KRİPTOETKİNLİK.COM , biletini satın aldığınız etkinlikleri düzenleyen her türlü etkinlik mekanı, kulüp, sinema, tiyatro ile her türlü gerçek ve tüzel kişilerin (Bundan böyle her biri “Etkinlik Organizatörü” olarak anılacaktır) etkinlik biletlerinin satış ve dağıtımına aracılık etmektedir. KRİPTOETKİNLİK.COM , etkinlik biletlerinin satış ve dağıtımına aracılık etmekle hizmet bedeli almamaktadır, Kriptoetkinlik.com ’nın kendi düzenleyeceği etkinlikler hariç olmak üzere; etkinlik içeriğini, bilet fiyatlarını veya oturma yerlerini belirleme konusunda hak ve yetkiye sahip değildir. KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın etkinlikler kapsamında ve/veya etkinliklerin içeriğine dair hiçbir hak ve yetkisi ve dolayısı ile sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirketimiz, etkinlik organizatörleri adına ya da hesabına hareket etmemekte, organizatörler ile her ne nam adı altında olursa olsun herhangi bir bayilik, distribütörlük, temsilcilik, alt bayilik vs kapsamında da herhangi bir hukuki/ticari ilişkisi bulunmamaktadır. Bileti satın alan kişi, satın aldığı bileti hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça yazılı izin verilmesi haricinde, bileti, hiçbir ticari iş veya başkaca bir faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örneğin, satın alınan bilet, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla ya da yasa dışı şekilde kullanılamaz.

Etkinlik organizatörünün kısıtlamaları hak ve yetkileri, denetimi, etkinlik iptali, ücret ödemeleri ve iadesi

Etkinlik Organizatörü etkinlik içeriğini, bilet fiyatlarını , etkinlik mekanını, etkinlik mekanını, etkinlik mekanına giriş çıkışları, oturma yerlerini, etkinliğe katılıma ilişkin yaş, meslek, eğitim durumu, cinsiyet ve benzeri tüm kısıtlamaları belirleme konusunda tek yetkilidir. Etkinlik organizatörünün katılımcıyı seçme hakkı vardır. KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın etkinliklere ve içeriklerine dair hiçbir bilgisi, katkısı ya da dahili söz konusu olmamaktadır. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini ve fiyatları, Etkinlik Organizatörü belirler. Satın alınabilecek bilet adedi, etkinlik sayfasında satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edersek, bilet alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, KRİPTOETKİNLİK.COM , belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Otomatik vasıtaların kullanımı suretiyle bilet satın alınması/satılması kesinlikle yasaktır.Biletler, site ve her türlü platform üzerinden satılabileceği gibi KRİPTOETKİNLİK.COM 'ya ait başka satış kanalları ile de satılabilir. Tüm satış kanalları aynı biletleme havuzuna eriştiğinden popüler etkinliklerde biletler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda etkinlikten önce Etkinlik Organizatörü’nün kararı ile ilave bilet satışa çıkarılabilir ancak bu kapasite veya bilet mevcudiyeti konusunda herhangi bir kontrol gücüne sahip bulunmamakla birlikte bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz. Etkinlik oluşturularak, biletler satışa çıkarıldıktan sonra belirlenen bilet fiyatında değişiklik yapılamaz. Oluşturulan etkinlik iptal edilemez, etkinlik tarihleri değiştirilemez. Bilet fiyatının belirlenmesinde ve etkinliklerin oluşturulmasında KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, etkinlik fiyatlarını etkinlik organizatörünün belirlediğini ve her türlü tercih ve sorumluluğun etkinlik organizatörüne ait olduğunu yineleriz.

Mücbir nedenlerle etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlığını taşıyan 15 inci maddesinin (g) bendi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkının istisnaları arasına giren sözleşmelerden olduğundan, satın aldığınız etkinlik biletlerine dair cayma hakkı bulunmamaktadır. Mücbir nedenlerle etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Mücbir nedenlerle etkinliğin iptal edilmesi halinde ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ve tarafımıza bildirdiğiniz iletişim bilgilerine bu konuda gönderdiğimiz bilgilendirmelerin okunması/ kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda KRİPTOETKİNLİK.COM  hiçbir sorumluluk üstlenmez.

 

Bilet bedelinin toplanması, hak sahibine ödenmesi veya iadesi

Etkinlik organizatörü tarafından oluşturulan etkinliklere ilişkin satım işlemlerinden elde edilen gelir Kriptoetkinlik.com  tarafından, anlaşmalı banka nezdinde oluşturulan havuz hesapta tutulacaktır. Etkinlik gelirleri talep üzerine etkinlik organizatörünün bildirdiği/bildireceği banka hesap numarasına ödenecektir. Etkinlik organizatörü tarafından bildirilen banka hesabı kendi adına olmak zorundadır. Başkası adına kayıtlı hesap numaraları bildirilerek yapılan ödeme talepleri karşılanamayacaktır. Banka hesap numarasının hatalı olması nedeniyle oluşabilecek zararlardan KRİPTOETKİNLİK.COM ’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Etkinlik organizatörü tarafından mücbir sebeplerle iptal edilen etkinlik biletlerinden elde edilmiş gelirler talep halinde kullanıcılara iade edilmek üzere havuz hesapta tutulacaktır. Etkinlik organizatörünün bu bedellere ilişkin herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. Etkinlik organizatörü belirlediği bilet bedelinden ödeme aracısı kurum tarafından işlem bedeli kesintilerinin yapılacağını peşinen kabul ve beyan eder. Etkinlik organizatörünün KRİPTOETKİNLİK.COM  aracılığıyla elde ettiği gelirlerin tüm resmi kesintileri, vergi, resim harç ve her türlü giderlerin sorumluluğu etkinlik organizatörüne aittir. Ödeme aracısından veya bankalardan kaynaklanan ödeme/iade işlemlerinden KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcılar ve etkinlik organizatörleri bu hususta KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın sorumlu olmadığını ve KRİPTOETKİNLİK.COM 'dan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

Biletler ve/veya bilet satın alma hüküm ve koşulları,

Sözleşme hükümlerine ek olarak, mekanın ve etkinlik organizatörünün belirlenen ve duyurulan kuralları uyarınca da düzenlenir. Bu Kurallar ve Düzenlemelerden herhangi birinin ihlali veya hasara, rahatsızlığa veya yaralanmaya/mevzuat hükümlerinin ihlaline neden olabilecek kabul edilemez herhangi bir davranış (kamu güvenliği nedenleri veya salgın hastalıkların yayılmasıyla mücadele için alınan önlemlere uyulmaması dahil) mekana veya Etkinlik organizatörüne sizi mekandan çıkarma yetkisi verir ve para iadesi alma hakkınız olmaz. Bu durumda Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere Şirketimizin herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını önemle belirtiriz. Mekanda, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, ilgili mevzuat hükümlerinin tatbiki amacıyla, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, muhtelif kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla bazı etkinlik organizatörleri için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Bu gibi durumlar, ilgili etkinlik bileti satışından önce bilgilendirilir. Dolayısı ile bu gibi durumlarda kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” ve kişisel verilerle ilgili açıklamaları dikkatlice okumanız gerekmektedir. Bu gibi özel durumlarda, Kişisel bilgilerinizi etkinlik organizatörü ile paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile, size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan KRİPTOETKİNLİK.COM  sorumlu olmayacaktır.

Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü'nün ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak bilet kontrolünden sonra dışarı çıkarsanız yeniden etkinlik mekanına giriş yapamazsınız. Etkinliğe geç kalırsanız, Etkinlik Organizatörü'nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri hiç alınmayabilir ya da etkinlik mekanına geç alınabilirsiniz ve bu kurallar organizatöre göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların içeriye alınması konusunda KRİPTOETKİNLİK.COM  hiçbir garanti veremez ve hiçbir şekilde sorumlu değildir. Keza, etkinlik mekanına girmek için Etkinlik Organizatörü ve/veya etkinlik mekanı tarafından belirlenen ve sizlere önceden duyurulan özel kural ve düzenlemeler var ise, bu kurallara uyulmasının gerekli olduğunu, aksi durumda mekana alınmayabileceğinizi ve bilet iadesi yapılmayacağını da lütfen unutmayınız. Dolayısı ile her bir bilet satım aşamasında, etkinlikle ilgili kurallara da bakmak sureti ile etkinlik biletini satın alınız. Şartları sağlayamayacaksınız, siparişinizi onaylamayınız.

Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörünün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının ve her türlü elektronik cihazın etkinlik mekanına sokulması etkinlik organizatörü tarafından yasaklanabilir. Etkinlik Organizatörü, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir. Etkinlik mekanında satılan yiyecek ve içeceklerden ve fiyat politikalarından ve bilet harici oluşabilecek ek masraf ve ücretlerden KRİPTOETKİNLİK.COM  sorumlu değildir. Etkinlik mekanı, Etkinlik Organizatörü ve KRİPTOETKİNLİK.COM , müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez. Bu yüzden etkinlik mekanında tüm eşyalarınızdan bizatihi sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayınız. Bilet hamili, sadece bilet üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekanı veya Etkinlik Organizatörü, bilet sahibine, bilet üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar. Bu durumdan yalnızca Organizatör sorumlu olup, KRİPTOETKİNLİK.COM  sorumlu değildir.

KRİPTOETKİNLİK.COM , biletlere/ bilet satışlarına ve/veya etkinliklere/ etkinlik içeriklerine ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Dolayısı ile herhangi bir gerekçe ile KRİPTOETKİNLİK.COM 'dan bu tutarlar haricinde, yol gideri, konaklama gideri, otopark-benzin-geçiş gideri vb her ne nam adı altında olursa olsun başkaca herhangi bir bedel talep edemeyeceğinizi önceden kabul ve taahhüt etmektesiniz. KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın sorumluluğunun sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, KRİPTOETKİNLİK.COM 'yı sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

Web sitemiz ve mobil uygulama yazılımında Türkçe ve İngilizce veya diğer dillerin kullanılması halinde metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması durumunda Türkçe metin esastır.

Sözleşme kapsamındaki ticari elektronik iletiler, önceden onaylarınız alınmak kaydıyla sizlere gönderilebilir. Sözleşme kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini istemez iseniz, site veya mobil uygulama yazılımı üzerinden onayınızı kaldırmanız gerektiğini hatırlatırız. Ayrıca, dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilme hakkına da sahipsiniz. Buna karşın, kendinizle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermeniz hâlinde, temin edilen hizmetlere ilişkin değişikliklere ve/veya kullanıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacağını da belirtiriz. Hizmetin sağlanması sırasında, haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve size reddetme imkânı sağlanarak iletişim bilgilerinizin edinilmiş olması hâlinde, önceden izniniz alınmaksızın aynı veya benzer hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım ve/veya değişiklik hizmetleri için haberleşme yapılabilmesi de mümkündür. Bununla birlikte, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve bu kapsamda verdiğiniz izinleri geri alma hakkınız saklıdır ve bu talebinizin tarafımıza uygulama içi mesaj kutusu, e-mail ve her türlü yolla iletilmesi yeterlidir.

İşbu sözleşme metni, sözleşmenin kurulmasından sonra, KRİPTOETKİNLİK.COM  dataları tarafından saklanmakta olup, bu sözleşmeye, revize tarihleri itibariyle sitemizden kolayca erişebilirsiniz. Dilerseniz, sözleşmenin çıktısını almak suretiyle, fiziki kopyasına da kolayca erişebilirsiniz. Dolayısı ile sözleşme hükümlerinin ve genel işlem şartlarının sizler tarafından kolayca sağlanmasına ve saklanmasına imkan sağlandığını bilmenizi isteriz. Sözleşmeye erişiminiz, sitemize erişimin sağlanması ile doğru orantılı olacak şekilde devam edecektir.

Sitemizin kullanımına ve işbu sözleşmeye dair gizlilik kuralları “Gizlilik Beyanı ve Kişisel Veriler Politikasında detaylı şekilde belirtilmiştir. Bu kapsamda, Gizlilik Beyanı hükümlerini dikkatlice okumanızı, incelemenizi ve farklı talepleriniz var ise tarafımıza bildirmeniz gerekeceğini bilgilerinize sunarız. Gizlilik Beyanı, işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme ile birlikte aynen uygulanacak ve hüküm ifade edecektir. Dolayısı ile işbu Sözleşmeyi ve/veya siparişi onaylayarak, Gizlilik Beyanı hükümlerini de kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz.

Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceğiniz toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin tüm şartları sizler tarafından açıkça görülmektedir. Ayrıca, satın aldığınız hizmete dair tüm detaylar da siparişi onaylamadan önce tarafınıza bildirilmiş olmaktadır. Dolayısı ile bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacağınızı ve Sözleşme hükümleri ile bağlı olacağınızı yineler, siparişi onaylamadan önce tüm sözleşme hükümlerini dikkatlice incelemeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

KRİPTOETKİNLİK.COM , sizlerle ilgili elde edilen kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur. Ayrıca, kişisel verilerinizin sizlerin onayı olmaksızın, yasal sınırlar haricinde üçüncü kişilere iletilemeyeceği ve sizlere bildirilen amaçlar dışında başka amaçlarla kullanılamayacağını da belirtiriz. Ayrıca, kişisel verilerinizin muhafazasına ve kullanımına dair detaylı bilgilerin tümüne, Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması bölümünden ulaşabileceğinizi belirtir, Gizlilik Beyan’ının işbu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu yineleriz.

Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir. KRİPTOETKİNLİK.COM ; biletinizi satın almadan önce sözleşme hükümleri ve içeriği konusunda, tüm kullanıcıları önceden bilgilendirmiş ve ön bilgilendirme yükümünü yerine getirmiş olup, bileti satın alarak ve siparişi onaylayarak, işbu sözleşmenin düzenlemeleri ve satın aldığınız hizmet hakkında tarafınıza ön bilgilendirme yapıldığını da kabul etmiş sayılacağınızı ve bu maddenin yazılı delil vasfında ispat vasıtası olduğunu da belirtiriz. İşbu Sözleşmeden ve/veya hizmet ya da bilet satın alma işlemlerinden dolayı herhangi bir ihtilafın doğması durumunda, uyuşmazlığı öncelikle sulh yoluyla gidermeye çalışmak temel hedefimizdir. Buna karşın, sulh ile çözülemeyen durumlarda, sitemizden bilet satın alan siz tüketicilerin, olası sorunlarını ilgili mevzuatta yayımlanan parasal sınırlar çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine götürebileceğini bilmenizi isteriz.