TESLİMAT VE İADE

Kriptoetkinlik.com 'da kurucular Kriptoetkinlik.com larını oluştururken iptal politikalarını belirler ve belirlenen iptal iade politikası Kriptoetkinlik.com  detayında katılımcılara ilan edilir.

Kriptoetkinlik.com  iptal politikaları aşağıdaki gibidir.

Esnek İptal Politikası:

Katılımcılar etkinlik tarihinden 1 gün öncesine kadar biletlerini iptal edebilir. Şayet bu koşul sağlanıyorsa katılımcı biletini iptal eder ve tam para iadesi alır.

Orta İptal Politikası:

Katılımcılar etkinlik tarihinden 5 gün öncesine kadar biletlerini iptal edebilir. Şayet bu koşul sağlanıyorsa katılımcı biletini iptal eder ve tam para iadesi alır.

Katı İptal Politikası:

Katılımcılar etkinliğe katıl işlemi yaptıktan sonraki 24 saat içerisinde biletini iptal edebilir. Şayet bu koşul sağlanıyorsa katılımcı biletini iptal eder ve tam para iadesi alır.

Çok Katı İptal Politikası:

Etkinliğe katıldıktan sonra bilet iptali ve para iadesi yapılmaz.

KRİPTOETKİNLİK.COM 'nın etkinliklere ve içeriklerine dair hiçbir bilgisi, katkısı ya da dahili söz konusu olmamaktadır. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet adedini ve fiyatları Etkinlik Organizatörü belirler. Satın alınabilecek bilet adedi, etkinlik sayfasında satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı haksız bilet alımlarının önüne geçmektir. Bilet alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Bu kuralın herhangi bir şekilde ihlal edildiğini tespit edersek, bilet alımı ister birden fazla kart kullanılarak, isterse de aynı hanenin üyelerinin kart kullanımları ile gerçekleştirilsin, KRİPTOETKİNLİK.COM , belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan biletleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. Otomatik vasıtaların kullanımı suretiyle bilet satın alınması, kesinlikle yasaktır.

Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden KRİPTOETKİNLİK.COM  sorumlu olmayıp, Organizatör sorumludur. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatörü'nden gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak bilet hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için gayret göstereceğiz. Dolayısı ile satın aldığınız etkinlik bileti ile ilgili olası güncellemelerden haberdar olabilmeniz için tarafımıza bildirdiğiniz iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan ve de mesajlarınızın çöp kutusuna (spama) taşınmadığından lütfen emin olunuz.

Etkinliğin iptali ve/veya ertelenmesi haricinde, tüm bilet satışları kesindir. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin "cayma hakkının istisnaları" başlığını taşıyan 15 inci maddesinin (g) bendi uyarınca belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler, cayma hakkının istisnaları arasına giren sözleşmelerden olduğundan, satın aldığınız etkinlik biletlerine dair cayma hakkınız bulunmamaktadır. Satılan biletlerin herhangi bir şekilde kaybolması, çalınması, hasar görmesi ya da imha olması durumunda, bilet değiştirme/yeni bilet basma ya da para iadesi yapılmaz. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde iade prosedürlerine riayet edilmesi kaydı ile bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret iadesi ile sınırlı olup, sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması ve tarafımıza bildirdiğiniz iletişim bilgilerine bu konuda gönderdiğimiz bilgilendirmelerin okunması/ kontrolü sizin sorumluluğunuzdadır. Organizatör tarafından belirlenen iade tarihleri dışında bilet ve/veya bedel iadesi yapılamaz. Bu kapsamda KRİPTOETKİNLİK.COM  hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Biletler ve/veya bilet satın alma hüküm ve koşulları, Sözleşme hükümlerine ek olarak, mekanın ve etkinlik organizatörünün belirlenen ve duyurulan kuralları uyarınca da düzenlenir. Bu Kurallar ve Düzenlemelerden herhangi birinin ihlali veya hasara, rahatsızlığa veya yaralanmaya/mevzuat hükümlerinin ihlaline neden olabilecek kabul edilemez herhangi bir davranış (kamu güvenliği nedenleri veya salgın hastalıkların yayılmasıyla mücadele için alınan önlemlere uyulmaması dahil) mekana veya Etkinlik organizatörüne sizi mekandan çıkarma yetkisi verir ve para iadesi alma hakkınız olmaz. Bu durumda Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, bilet bedeli de dahil olmak üzere Şirketimizin herhangi bir ödeme yükümü oluşmayacağını önemle belirtiriz. Mekanda, kamu güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik araması yapılabilir. Ayrıca, bazı organizatörler, ilgili mevzuat hükümlerinin tatbiki amacıyla, güvenlik gerekçesi ile ya da başkaca nedenlere istinaden, muhtelif kişisel bilgileri bulunmayan müşterilere bilet satışı yapılmasını reddetme hakkına sahiptir. Zira, etkinlik mekanına girecek kişilerin kimlik bilgilerinin etkinlik organizatöründe bulunması, başta güvenliğin sağlanması amacıyla bazı etkinlik organizatörleri için gerekli bir bilgi mahiyetinde olabilmektedir. Bu gibi durumlar, ilgili etkinlik bileti satışından önce bilgilendirilir. Dolayısı ile bu gibi durumlarda kişisel bilgilerinizin etkinlik organizatörü ile paylaşılmasını istemez iseniz, etkinlik organizatörünün size bilet satışı yapılmasını reddetme hakkı bulunduğundan, siparişi tamamlamadan ve bileti satın almadan önce, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Beyanını” ve kişisel verilerle ilgili açıklamaları dikkatlice okumanız gerekmektedir. Bu gibi özel durumlarda, Kişisel bilgilerinizi etkinlik organizatörü ile paylaşmak istemeyişiniz nedeni ile, size bilet satışı yapılamayacak olması durumunda, bu durumdan KRİPTOETKİNLİK.COM  sorumlu olmayacaktır.