WHAT IS WEB3 / WEB3 Nedir ?
WHAT IS WEB3 / WEB3 Nedir ?

#WHAT IS WEB3 / WEB3 Nedir ?

Etkinlik Açıklaması

Web3 teknolojisi, blockchain teknolojisiyle birlikte kullanılan bir yazılımdır. Web3, internetin üçüncü nesli olarak tanımlanır ve merkezi olmayan uygulamaları (dApps) ve hizmetleri destekler. Bu teknoloji, kullanıcıların veri ve para gibi değerli varlıkları kontrol etmelerine ve paylaşmalarına olanak tanır.

Web3 teknolojisi, blockchain ağlarının üzerinde çalışır ve kullanıcıların merkezi olmayan bir ortamda veri ve para gibi değerli varlıklarını kontrol etmelerine olanak tanır. Bu, finansal hizmetler, oyunlar, sosyal medya ve diğer uygulamalar için önemli bir fırsattır.

Web3 teknolojisi, blockchain ağlarının güvenliğini sağlar ve kullanıcıların gizliliğini korur. Ayrıca, merkezi olmayan uygulamalar için önemli bir fırsattır ve gelecekteki internet uygulamaları için önemli bir rol oynayacaktır.

Web3 teknolojisi ile ilgili daha fazla bilgiye ve örneklerine https://web3.foundation/ ve https://ethereum.org/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Web3 technology is a software that is used in conjunction with blockchain technology. Web3 is referred to as the third generation of the internet and supports decentralized applications (dApps) and services. This technology allows users to control and share valuable assets such as data and money.

Web3 technology operates on top of blockchain networks and allows users to control valuable assets such as data and money in a decentralized environment. This presents significant opportunities for financial services, games, social media, and other applications.

Web3 technology provides security for blockchain networks and protects the privacy of users. It also presents a significant opportunity for decentralized applications and will play an important role in future internet applications.

You can find more information and examples about Web3 technology on https://web3.foundation/ and https://ethereum.org/