What is Blockchain / BlockChain Nedir ?
What is Blockchain / BlockChain Nedir ?

#What is Blockchain / BlockChain Nedir ?

Etkinlik Açıklaması

Blockchain, bir veri yapısıdır ve birçok kullanıcının kaydedebileceği ve paylaşabileceği bir veri yığını oluşturur. Bu veri yığını, birçok bloktan oluşur ve her blok, önceki bloğun hash değerini içerir. Bu, veri yığınının değiştirilmemiş olduğunu ve herhangi bir kullanıcının veriye müdahale etmemiş olduğunu garanti eder.

Blockchain, ilk olarak Bitcoin için geliştirilmişti ancak daha sonra diğer alanlarda da kullanılmaya başlandı. Örneğin, finansal hizmetler, oyunlar, sosyal medya ve üretim alanlarında kullanılmaktadır.

Blockchain ağları, merkezi olmayan yapıdadır ve herhangi bir kullanıcının veriye müdahale etmemesini sağlar. Bu, güvenliği ve gizliliği arttırır. Ayrıca, blockchain ağları, ödeme işlemlerini hızlandırmakta ve maliyetleri azaltmaktadır.

Blockchain teknolojisi ile ilgili daha fazla bilgiye ve örneklerine https://www.ibm.com/blockchain/ ve https://www.ethereum.org/ adreslerinden ulaşabilirsiniz.Sure, here is the English version of the article:

Blockchain is a data structure that creates a data stack that can be recorded and shared by many users. This data stack is composed of many blocks and each block contains the hash value of the previous block. This ensures that the data stack is unmodified and that no user has intervened with the data.

Blockchain was first developed for Bitcoin, but has since been adopted in other areas. For example, it is used in financial services, games, social media, and production fields.

Blockchain networks are decentralized and prevent any user from interfering with the data. This increases security and privacy. Additionally, blockchain networks speed up payment processing and reduce costs.

You can find more information and examples about blockchain technology on https://www.ibm.com/blockchain/ and https://www.ethereum.org/