BATMAN Üni Bilişim Festivali  / ifest2023
BATMAN Üni Bilişim Festivali  / ifest2023

#BATMAN Üni Bilişim Festivali / ifest2023

Etkinlik Açıklaması

https://ifest.batman.edu.tr/katilim-cagrisi/


Bilişim Festivali (IFEST 2023) “Dijital Dönüşüm, Blokzincir Teknolojileri ve Siber Güvenlik” ana temalarıyla Batman Üniversitesi ev sahipliğinde üniversiteler ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör bilişim uzmanları yanı sıra tüm bilişim gönüllerinin katılımları ile 9-11 Şubat 2023 tarihlerinde bu yıl ikincisi düzenlenecektir.

Bilişim Festivali; Bilişim Teknolojileri Fuarı (IFAIR2023), Uluslararası Bilişim Kongresi (IIC2023), Bilişim Akademisi, Kamu Bilişim Çalıştayı (PUW2023), Bilişim Teknolojileri Konferansı (ITCON2023) kurumsal etkinliklerin yanı sıra düzenlenecek deneyap atölyeleri, gezi programları gibi sosyal aktiviteler ve ödül törenleri ile birçok bilişim etkinliğini bünyesinde barındırarak alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Geçen sene ilki düzenlenen Bilişim Teknolojileri Kongresi bilim dünyasında kazandırdığı akademik bildirilerin çokluğu ve kalitesi yanı sıra sürecin etkin yönetimi ile adından söz ettirmiştir. Dünyadan ve Türkiye’den birçok alanında uzman ismin davetli konuşmacı olarak katıldığı Kongre dijital dönüşüm ve siber güvenlik alanındaki seminer, konferans ve panellerle katılımcılarına adeta bilim şenliği yaşatmıştır. Bilişim Teknolojileri Kongresine 18 başlıkta bildiri kabulü yapılacaktır. Kongre'de, bildiri kabul oranı %40 olup çift hakemli değerlendirmelerden geçen tüm bildiriler ISBN almış özel kitap serisi olarak basılacaktır. Seçilen bildirilerin alanında etkin dergilerde yayınlanması olanağı Kongrede sağlanmaktadır. En İyi Bildiri ve En İyi Sunum ödüllerinin dağıtımları yapılacaktır.

Bilişim Festivali kapsamında yapılacak Bilişim Teknolojileri Fuarı’nın kapsamı bu sene genişletilerek farklı alanlardan birçok bilişim firmasının ürün ve hizmetlerini katılımcılarla buluşturması hedeflenmektedir. Önceki sene IFAIR’de 20 bilişim firması stand açmış olup etkinliğe 3000 üzerinde ziyaretçi katılım sağlamıştır.

Bilişim Teknolojileri Konferansları (ITCON) kapsamında birçok seminer, konferans ve panelin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu etkinlikler ile fuar katılımcılarının alanında uzman isimlerle biraraya getirilmesi hedeflenmektedir.

Dijital teknolojiler, günlük yaşamdan endüstriyel üretime hayatımızın her alanında bulunmaktadır. Kamu kurumları ve özel sektörün tüm basamaklarındaki bileşenlerinde dijital dönüşüm ekonomik ve sosyal hayatın üretim, dağıtım ve güvenlik gibi tanım ve kavramlarını derinden değiştirmektedir. Kamu ve özel sektördeki hizmetlerin dijitalleşmesiyle birlikte; bilginin üretimi, paylaşımı ve korunması gibi siber güvenlik ve Kişisel verilerin korunması konularında özel yaklaşım gerektiren durumlar ortaya çıkmaktadır. Pandemi sürecinde toplumda ortaya çıkan sosyal mesafe gereksinimi ile birlikte hayatımızın birçok alanında dijital teknolojileri kullanmak zorunda kaldık. Çevrimiçi eğitim, sağlık, çalışma, alışveriş, üretim, tüketim ve hizmet alma gibi dijital teknolojiyi merkezine alan kavramlar hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu dijital dönüşüm sürecinde, dijital becerileri gelişmiş bireyler ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmiş olan kurum ve kuruluşlar yeni normale hızla ve güvenli bir şekilde uyum sağlamanın yanında krizi dijitalleşme dönüşümlerini tamamlama için fırsat olarak kullanmışlardır. Ancak süreci iyi okuyamayan, bilişim teknolojilerini kurumsal ve bireysel hayatlarına uyarlayamayanlar üretme, ürettiğini pazarlama, kitlelere ulaşma, hızlı ve etkin çözümler üretme noktasında problemler yaşamışlardır. Bu süreçte teknolojinin etkin kullanımı önem arz ederken, siber saldırıların %300 arttığı pandemi sürecinde, donanım ve yazılım bileşenlerinin yanı sıra üretilen verinin siber güvenliğini sağlamak daha önemli bir hal almıştır.

Bilişim Festivali kapsamında yapılacak Kamu Bilişim Çalıştayında; strateji, plan ve politika belirleyiciler, ilgili Bakanlıklar, müdürlükler, kamu ve kuruluşları, bilişim profesyonelleri, üniversitelerin akademik-idari personeli, sektör temsilcileri, KOBİ’lerin yöneticileri, yerel yönetimler, araştırmacılar ve öğrenciler dahil tüm paydaşların katılımı ile yeni normalde bilinçli dijital yaşam, siber güvenlik farkındalığının artırılması, mobil teknolojilerde gelecek, teknoloji ve insan, dijital para ve kayıt zincirleri ile dijital ekonomi kavram ve konularında düzenlenecek panel ve sunumlar ile çalışmalar yapılacaktır.

Kamu, özel sektör ve akademi dünyasından etkin katılım sağlanmasıyla yapılacak paneller, bilimsel ve sosyal etkinlikler ile keyif dolu bir bilim ve teknoloji şenliği sizleri bekliyor.

 Mezopotamya’nın kadim topraklarında, kültür ve medeniyetin beşiğinde El-Cezeri'nin izinde düzenlenecek Bilişim Festivali’ne davetlisiniz.