Verimlilik ve Teknoloji Fuarı // Ato Congresium
Verimlilik ve Teknoloji Fuarı // Ato Congresium

#Verimlilik ve Teknoloji Fuarı // Ato Congresium

Etkinlik Açıklaması

https://verimlilikveteknoloji.com/amac-kapsam

FUARIN AMACI


FUARIN AMACI

Ankara Bilim Üniversitesi, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı ile ülkemizde verimliliğin artırılmasına katkı sağlayan ileri düzeydeki teknolojik ürünlerin sergilenmesini, çalışmaların geniş kitlelere yayılmasını, teknolojik gelişmelerin tüm alanlarda verimli bir şekilde kullanılmasını amaç edindi. Bu fuar ile yerli ve yabancı şirketlerin, kuruluşların yakın ilişkiler kurması, projelerin hayata geçirilmesini, ürün yelpazelerinin genişletilmesi, iş birliğinin oluşturulması da fuarın diğer amaçları arasında yer almaktadır.

FUARIN KAPSAMI

5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, öncelikli olarak savunma sanayi olmak üzere bilişim, sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, sağlık ve ulaşım sektörlerinde geleceğe ışık tutacak akıllı çözüm teknolojilerini kapsamaktadır.