Nesnelerin İnternetinde Mobil App Dünyası

#Nesnelerin İnternetinde Mobil App Dünyası

Etkinlik Açıklaması

IBB Veri Laboratuvarı olarak, Ecodation iş birliğiyle online gerçekleştireceğimiz “Nesnelerin İnternetinde Mobil App Dünyası” webinarında sizlerle buluşuyoruz.

Özellikle, IoT'nin yaygınlaşması ile birlikte, mobil uygulamalar aracılığıyla yapılabilecek işlemlerin sayısı da artmaktadır. Programımızda, konuşmacımız Gökhan ALPASLAN nesnelerin interneti teknolojisinin mobil uygulamalar ile bir araya gelişini anlatacak.

Zoom Linki ???? https://zoom.us/j/98774027170

"Bu etkinlik, eğitim, söyleşi ya da yayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veri Laboratuvarı birimi iş birliği ve desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla konuşmacı/yüklenici/uygulayıcı birimde olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Veri Laboratuvarı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır."

Bu aydınlatma metni, kişisel verilerin Veri Laboratuvarı tarafından alınmasına, saklanmasına, paylaşılmasına, işlenmesine ve silinmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)kapsamındaki kişisel veri sahiplerini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kanun kapsamında, Veri Laboratuvarı ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Kişisel verilerinizi; internet sitesi, sosyal medyalar, meetup ve SMS gibi kanallardan; sözlü, yazılı ya da elektronik ortam üzerinden Veri Laboratuvarı ile paylaşabiliyorsunuz. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Veri Laboratuvarı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Onayı vermeniz dahilinde, bu kişisel verileriniz kurumumuzun tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimlerini gerçekleştirmek, istatistiksel bilgi toplamak ve derlemek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir. Veri sorumlusu sıfatıyla Veri Laboratuvarı olarak; 1. Kişisel verilerin işlenmesindeki kanuni ilkelere uymayı,2. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde açık rıza almayı,3. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt ediyoruz.